Privatumo politika1. Bendrosios nuostatos

1.1. Internetinė svetainė www.ScooterShop.lt (toliau – Svetainė) priklauso ir yra administruojama Tomo Šukio.

1.2. Ši Privatumo politika – tai rašytinis dokumentas, kurioje įtvirtintos privatumo užtikrinimo nuostatos, kurios taikomos visų asmenų, besinaudojančių Svetaine ir Paslaugomis, atžvilgiu. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos atitinka Naudojimosi taisyklėse (toliau – Taisyklės) apibrėžtas sąvokas (naudojimasis Svetaine, Paslauga ir kt.) ir jų prasmę, išskyrus atvejus, kai tam tikros sąvokos atskirai apibrėžiamos šioje Privatumo politikoje. 

1.3. Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų Privatumo politikoje  nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų Privatumo politikoje nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas neturi teisės naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

1.4. ScooterShop.lt turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti Privatumo politika. Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jeigu Lankytojas po Privatumo politikos pakeitimo ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi Svetaine ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Privatumo politikos pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Lankytojas nesutinka su pakeista ir (ar) papildyta Privatumo politika, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis. 

2. ScooterShop.lt  renkami duomenys

2.1. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Svetaine ir Paslaugomis galima tik Svetainėje atlikus registracijos procedūrą. Registracijos procedūra atliekama paspaudus atitinkamą nuorodą Svetainėje, užpildžius visus privalomus registracijos formos laukelius (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prisijungimo slaptažodis) ir Lankytojo pasirinkimu užpildžius neprivalomus laukelius, tokiu būdu pateikiant duomenis apie save ScooterShop.lt  (toliau – Duomenys).

2.2. ScooterShop.lt  turi teisę savo nuožiūra naudotis visais Lankytojo pateiktais duomenimis, kuriuos Lankytojas pateikia atlikdamas registracijos procedūrą, o taip pat kitais būdais ScooterShop.lt sukauptais duomenimis apie Lankytoją.

2.3. Duomenys, kurie yra surenkami Lankytojui atliekant registracijos procedūrą ir (ar) naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, yra skirstomi į: 

   2.3.1. Anoniminius duomenis. ScooterShop.lt renka anoniminius duomenis susijusius su faktais, kurie negali būti pritaikyti individualiam Lankytojui. Pavyzdžiui, ScooterShop.lt  renka tam tikrą informaciją kiekvieną kartą Lankytojui apsilankius Svetainėje tikslu pagerinti naršymo Svetainėje kokybę. ScooterShop.lt renka visų Lankytojų IP adresus ir susijusius duomenis (pvz., paskutinio tinklapio internetinį adresą, kuriame asmuo lankėsi prieš užeidamas į ScooterShop.lt tinklo portalą) ir naršyklių bei operacinių sistemų tipus (pvz., naršyklė Firefox. OS Windows). ScooterShop.lt taip pat renka bendras paieškos išraiškas iš įvairių paieškos programų, orientuotų į vidinę reklamą. ScooterShop.lt renka šią visų Lankytojų informaciją Paslaugų stebėjimo, tobulinimo ir tiesioginės reklamos tikslais. ScooterShop.lt taip pat kaupia informaciją apie Lankytojo atsakymus į klausimus, pateiktus Svetainėse, siekiant išsiaiškinti Lankytojo nuomonę apie Paslaugas, o taip pat Svetainėse talpinamą reklamą. ScooterShop.lt šią informaciją gauna iš visų Lankytojų, nepriklausomai nuo to, ar jie užsiregistravę ar ne.

   2.3.2. Asmeniniai duomenys. Tai duomenys, kurių pagalba galima nustatyti konkretaus Lankytojo tapatybę. Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo prasme šie duomenys yra laikytini asmens duomenimis. Tokie duomenys renkami ir tvarkomi tik su Lankytojo sutikimu, žemiau nurodytais būdais: 

      2.3.2.1. Registracija: kai Lankytojas registruojasi Svetainėje, Lankytojas privalomai turi pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, prisijungimo slaptažodį). Savo noru Lankytojas gali pateikti ir tokią informaciją: asmens kodą (jeigu pageidauja, kad jam būtų išrašyta sąskaita-faktūra), gyvenamosios vietos adresą (jeigu pageidauja, kad užsakytos prek
ės  jam būtų pristatytos į namus).

      2.3.2.2.  Korespondencija ir bendravimas: jei Lankytojas susisiekia su ScooterShop.lt, tai ScooterShop.lt gali išsisaugoti tokio bendravimo įrašus ir kitą su tuo susijusią informaciją.

      2.3.2.4. ScooterShop.lt  turi teisę kaupti duomenis apie Lankytoją jam prisijungiant prie Svetainės. Šie duomenys rodo, kokius Svetainės puslapius Lankytojas lanko, kokiu laiku ir kaip dažnai tą daro, kokiomis paslaugomis naudojasi. Taip pat, ši informacija apima duomenis, kuriuos Lankytojas siunčia Svetainėje.

3. Duomenų gavėjai

3.1. Surinktus Anoniminius duomenis ScooterShop.lt tvarko, apdoroja ir naudoja savireklamos bei kitais panašiais tikslais. Anoniminiai duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbiami viešai. 

3.2. Surinktus Asmeninius duomenis ScooterShop.lt tvarko griežtai laikydamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatų. Asmeninius duomenis ScooterShop.lt tvarko tik tokiais tikslais: nustatyti Svetainėje prekes įsigyjančio asmens tapatybę bei kontaktinius duomenis; sukurti prisijungimo paskyrą Svetainėje veikiančiame forume; nustatyti asmens tapatybę bei kontaktinius duomenis asmenų, kurie naudodamiesi specialiu Svetainėje įdiegtu moduliu, nori patekti ScooterShop.lt skundus ir pasiūlymus; su Lankytojo sutikimu - tiesioginės rinkodaros tikslais. Asmeninė informacija nėra perduodama jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, jeigu tai daryti privaloma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.    

3.3. Svetainėje gali būti pateikiamos aktyvios nuorodos (angl. „hyperlink“) į kitas interneto svetaines. Kai kuriose iš tokių interneto svetainių gali būti kaupiama Lankytojo asmeninė informacija, o reklaminės interneto svetainės gali naudoti slapukai (angl. "cookies") ir tinklo duomenų rinkėjai (angl. "web beacons") savo reklamose, siekdami surinkti informaciją apie Lankytoją. ScooterShop.lt Privatumo politika ir joje išdėstytos nuostatos neapima trečiųjų asmenų taikomos privatumo politikos bei nuostatų dėl informacijos rinkimo. ScooterShop.lt nėra ir negali būti laikomas laikomas atsakingu už jokius trečiųjų asmenų, renkančių informaciją apie Lankytoją, veiksmus.

4. Slapukai ir tinklo duomenų rinkėjai

4.1. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog ScooterShop.lt renka Anoniminius duomenis naudodama slapukus ir tinklo duomenų rinkėjus.

4.2. Slapukas ("cookie") – tai mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į Lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad interneto svetainės administratorius galėtų atskirti Lankytojo kompiuterį ir matyti Lankytojo veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja Lankytojo naršyklę kiekvieną kartą Lankytojui apsilankius Svetainėse. Slapukai neleidžia interneto svetainėms įsiminti jokios asmeninės Lankytojo informacijos (tokios kaip Lankytojo vardas ir adresas), kurią Lankytojas galėtų pamiršti įslaptinti. Slapukai leidžia ScooterShop.lt automatiškai įsiminti Lankytojo interneto naršyklės tipą, kai Lankytojas lankosi Svetainėse. Norėdamas pasiūlyti Lankytojui kuo geresnę paslaugų kokybę, ScooterShop.lt naudoja slapukus tam, kad:

   4.3.1. galėtų teikti produktus ir paslaugas kuo kokybiškiau ir veiksmingiau. Saugant tam tikrą informaciją slapukų  dokumentuose arba siejant slapukus su registracijos procesu, mėgstamiausiais tinklapiais ar trumpu Lankytojo apibūdinimu ScooterShop.lt kompiuterinėje sistemoje, ScooterShop.lt gali pateikti Paslaugas žymiai greičiau ir efektyviau didesniam Lankytojų skaičiui. Ši informacija paprastai saugoma užkoduota forma, kurią iššifruoti gali tik ScooterShop.lt;

   4.3.2. apsaugotų Lankytoją nuo neteisėto jo Duomenų panaudojimo. 

   4.3.3. galėtų vesti statistiką, tokią kaip Lankytojų skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su Lankytojo asmenine informacija.

4.4. slapukų  naudojimas yra pramoninis standartas, todėl jie naudojami daugelyje interneto svetainių. Yra galimybė užkirsti kelią slapukų prasiskverbimui į Lankytojo kompiuterį arba uždrausti bet kokias slapukų formas. Tokiu atveju dalis Paslaugų gali dalinai arba visiškai neveikti.

4.5. Tinklo duomenų rinkėjai (angl. "Web beacons") – tai maži grafiniai dokumentai, kuriuos ScooterShop.lt gali talpinti Svetainėse ir elektroniniuose laiškuose, kuriuos ScooterShop.lt siunčia Lankytojui. Slapukai ir tinklo duomenų rinkėjai drauge leidžia ScooterShop.lt tiksliai suskaičiuoti unikalių Lankytojų skaičių svetainėse ir atitinkamų svetainių parodymų skaičių. Naudodamasis tinklo duomenų rinkėjais, ScooterShop.lt taip pat gali sužinoti, kiek kartų buvo peržiūrėta konkreti interneto svetainė, kurios reklama buvo pateikta Lankytojui elektroniniu paštu. Tokia informacija nebūna susieta su Lankytojo asmenine informacija.

4.6. Bet kuris Svetainėje esantis paveikslėlis gali būti tinklo duomenų rinkėju. Tretieji asmenys, reklamuodamiesi Svetainėse ar kitais būdais, gali naudoti tinklo duomenų rinkėjus pačioje reklamoje.

4.7. Kadangi tinklo duomenų rinkėjai veikia kartu su slapukais, Lankytojas gali uždrausti tinklo duomenų rinkėjams rinkti Lankytojo informaciją, nustatydami savo naršyklę kaip nepriimančią bet kokių, arba tik Svetainės slapukų.

5. Lankytojo informacijos naudojimas

5.1. ScooterShop.lt turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu naudotis visa sukaupta informacija apie Lankytoją. Toliau yra paminėti pavyzdžiai, kokiems tikslams ScooterShop.lt gali naudoti informaciją, surinktą apie konkretų Lankytoją:

   5.1.1. tam, kad galėtų redaguoti Turinį taip, kaip Lankytojui yra aktualiausia. Kai kuriais atvejais ScooterShop.lt reikia žinoti tikslius duomenis apie Lankytoją tam, kad ScooterShop.lt galėtų pasiūlyti specializuotas Paslaugas bei tikslinę reklamą;

   5.1.2. ScooterShop.lt kaupia Lankytojo anoniminius duomenis ir dalinasi jais su trečiaisiais asmenimis (pvz. reklamos užsakovais). Tokiems asmenims ScooterShop.lt atskleidžia informaciją apie Lankytojų kiekį, Lankytojų, kurie matė tam tikrą reklamą ir (ar) paspaudė atitinkamą nuorodą tam tikroje Svetainėje, skaičių ir pan. ScooterShop.lt taip pat gali pateikti visą demografinę statistiką tų Lankytojų, kurie pastebėjo ir paspaudė atitinkamo reklamos užsakovo nuorodą. ScooterShop.lt taip pat gali atskleisti anoniminius apklausų rezultatus. Šiame procese paprastai neatskleidžiama jokia Lankytojo asmeninė informacija;

   5.1.3. ScooterShop.lt taip pat naudoja bendrus duomenis statistinei analizei apie bendras charakteristikas ir Lankytojų elgesį, siekdamas išsiaiškinti poreikius, susijusius su tam tikromis Svetainės dalimis bei išanalizuoti, kaip ir kur efektyviausiai panaudoti turimus resursus. Be šių duomenų ScooterShop.lt nežinotų, kurios Svetainės dalys yra populiariausios ir negalėtų tinkamai keisti bei redaguoti Turinio ir siūlomų Paslaugų;

   5.1.4. ScooterShop.lt gali naudoti Lankytojo asmeninę informaciją tam, kad galėtų su Lankytoju susisiekti ir pranešti apie pakeistas bei atnaujintas Paslaugas, taip pat apie Lankytojo sąskaitas ar Taisyklių pažeidimus. Jei Lankytojas dalyvauja Svetainėje organizuojamuose žaidimuose ar konkursuose, ScooterShop.lt gali panaudoti Lankytojo informaciją, jei Lankytojas laimėtų ir ScooterShop.lt reikėtų susisiekti su juo;

   5.1.5. ScooterShop.lt gali siųsti elektroninius laiškus arba laiškus paštu, taip pat trumpąsias žinutes (SMS) į Lankytojo mobiliojo ryšio telefoną su informacija apie Paslaugas, kurios, ScooterShop.lt nuomone, sudomintų Lankytoją. Ankščiau paminėta informacija yra siunčiama tik, jeigu Lankytojas tam davė savo sutikimą.

6.  Apsaugos priemonės

6.1. ScooterShop.lt naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Lankytojų Duomenis. Prie Lankytojo Duomenų gali prieiti tik tam įgalioti ScooterShop.lt darbuotojai ir (arba) ScooterShop.lt kiti įgalioti asmenys.

6.2. ScooterShop.lt prašo Lankytojo būti atsargiam naudojant ir saugant Duomenis, nes Lankytojas yra pats atsakingas už visų Duomenų slaptumą. Lankytojas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Lankytojo elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai Lankytojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje, bibliotekoje). Taip pat ScooterShop.lt įspėja, kad Lankytojas turi būti atsargus ir neturėtų atskleisti savo asmeninės informacijos (tokios, kaip Lankytojo tikras vardas, asmens kodas, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos kodai  ir pan.) tretiesiems asmenims, naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis. Tokia informacija gali būti panaudota ir nukreipta prieš Lankytojo interesus, taip pat ir tokioms veikomis kaip sukčiavimas, nepageidaujamų elektroninių laiškų siuntimas ir pan.

6.3. ScooterShop.lt  įsipareigoja stengtis apsaugoti Lankytojo asmens duomenis, kuriuos tvarko ScooterShop.lt, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Lankytojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, ScooterShop.lt įspėja, kad ScooterShop.lt negali garantuoti ir negarantuoja jokios Lankytojo perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, saugumo.

6.4. ScooterShop.lt rūpinasi nepilnamečių asmenų teisių apsauga ir riboja jų galimybes naudotis tam tikromis tik suaugusiems asmenims skirtomis Paslaugomis. Todėl Svetainės atskiros dalys gali būti skirtos tik pilnamečiams. Nepilnamečiams Lankytojams griežtai draudžiama užeiti į tokias Svetainės dalis. Lankytojas taip pat yra atsakingas ne tik už savo, bet ir savo nepilnamečių vaikų ar kitų globojamų asmenų elgesį Svetainėje, jei jie Svetaine naudojasi Lankytojo aplinkoje, su jo leidimu arba naudodamiesi Lankytojo aparatine įranga.

7. Svetainėje naudojama programinė įranga ir jos įdiegimas.

7.1. ScooterShop.lt gali padaryti prieinamą įdiegimui savo nuožiūra pasirinktą programinę įrangą, skirtą naudoti tam tikroms Paslaugoms. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad ScooterShop.lt gali apriboti Lankytojo galimybes naudotis tam tikromis Paslaugomis tais atvejais, kai nėra įdiegiama tam tikra programinė įranga. Tokia programinė įranga gali būti sukurta tiek ScooterShop.lt, tiek ir trečiųjų asmenų. Programinė įranga gali būti sukurta tokiu būdu, kad savarankiškai kontaktuotų su 
ScooterShop.lt ar trečiųjų asmenų aparatine įranga tam, kad įdiegta programinė įranga veiktų, o taip pat tam, kad Lankytojas turėtų galimybę sužinoti apie tokios programinės įrangos atnaujinimus bei patobulinimus. Tokios programinės įrangos naudojimo sąlygos yra aptariamos atskira sutartimi, kurios tekstas prieinamas Lankytojui įdiegiant tokią programinę įrangą.